logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

Soubory přednášek ze školení k IPO

logo  Semináře IPO v roce 2023


Termín školení: 5. 4. 2023 - záznam semináře na TV Zemědělec


cej Nové podmínky opatření IP ovoce
a změny v dobíhajících závazcích IPO

Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR ( pdf PDF, 5,8MB)

cej Nastavení vertikální distribuce rosičů
pro přesnou aplikaci postřiku

Ing. Petr Harašta, Ph.D. ( pdf PDF, 2,7MB)

cej Rezidua pesticidů v ovoci z pohledu dosažení
nízkoreziduálního IP limitu

Ing. Michal Skalský, Ph.D., Ing. Jana Ouředníčková,
Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D. ( pdf PDF, 5,6MB)

cej Souběh ekologického
a konvenčního zemědělství

Ing. Josef Makovský, Ph.D. ( pdf PDF, 2,1MB)

cej Vedení elektronické evidence
hnojiv a POR

Josef Svoboda, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 3,5MB)

logo  Semináře IPO v roce 2022


Termín školení: 9. 3. 2022 - záznam semináře na TV Zemědělec


cej Přechodné období a novinky v IP ovoce v roce 2022,
z pohledu legislativy, příprava SZP 2023+

Ing. Mgr. D. Nechanská, MZe ČR ( pdf PDF, 4,8MB)

cej Dotační programy 1.R. a 1.I.
v roce 2022 z pohledu MZe

Ing. Martin Leibl, Oddělení speciálních plodin ( pdf PDF, 1,5MB)

cej Zkušenosti s aplikací přípravků
z pohledu reziduí v ovoci

Ing. J. Kloutvorová, SISPO ( pdf PDF, 8,0MB)

cej Kněžice mramorovaná
nový invazivní škůdce
ovocných plodin

Ing. J. Patočková, Ph.D. ( pdf PDF, 2,1MB)

cej Ověřování účinnosti nízkorizikových přípravků
na ochranu rostlin v ovocných sadech

Ing. Martin Prudil, Ing. Eva Gothardová ( pdf PDF, 0,8MB)

cej Program školení IP ovoce 2022

( pdf PDF, 1,3MB)

logo  Semináře IPO v roce 2021


Termíny školení: 29. 4. 2021 - záznam semináře na TV Zemědělec


cej Přechodné období a noviny v IP ovoce v roce 2021,
výhledy nové SZP od roku 2023+ a chyby žadatelů vyplývající
z kontrol SZIF na místě

Ing. Mgr. D. NECHANSKÁ, MZe ČR ( pdf PDF, 6,0MB), stopáž záznamu 00:02:12 hod.

cej Odborná způsobilost k nakládání s POR

Ing. J. ENGELOVÁ, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 2,0MB), stopáž záznamu 00:13:25 hod.

cej Zásady správného používání a skladování POR

Ing. A. BLAŽKOVÁ, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 6,1MB), stopáž záznamu 00:33:55 hod.

cej Snižování reziduí pesticidů v ovoci

Ing. J. KLOUTVOROVÁ, SISPO ( pdf PDF, 5,5MB), stopáž záznamu 02:24:55 hod.

cej Zásady hnojení pozemků před výsadbou ovocného sadu

Ing. M. MÉSZÁROS, Ph.D., VŠÚO ( pdf PDF, 2,5MB), stopáž záznamu 03:32:25 hod.

cej Hodnocení výživového stavu ovocných dřevin

Ing. M. MÉSZÁROS, Ph.D., VŠÚO ( pdf PDF, 4,5MB), stopáž záznamu 04:24:23 hod.

Závěr semináře

Ing. R. CHALOUPKA, OUČR, stopáž záznamu 05:20:33 hod.

logo  Semináře IPO v roce 2020


Termíny školení: 8. 12. 2020 - videokonference Holovousy


cej Novinky v systému IP ovoce z pohledu legislativy
a příprava nového období 2021+

Ing. Mgr. D. NECHANSKÁ, MZe ČR ( pdf PDF, 4,4MB)

cej Rizika reziduí pesticidů v ovoci

Ing. J. KLOUTVOROVÁ, OUČR ( pdf PDF, 2,9MB)

cej Zásady správného měření meteorologických údajů

RNDr. T. LITSCHMANN, AMET ( pdf PDF, 4,0MB)

cej Zhodnocení novějších odrůd hlavních ovocných druhů jádrovin
s ohledem na profesionální ovocnářství

Ing. D. NESRSTA, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 4,9MB)

cej Sortimenty odrůd peckovin a skořápkovin

Bc. T. JAN, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 2,5MB)

logo  Semináře IPO v roce 2018


Termíny školení: 5. 6. 2018 Praha - Ruzyně, 30. 8. 2018 - Holovousy


cej Účel a kontrola plnění podmínek IP – ovoce dle NV.75/2015 Sb.

Ing. J. MAKOVSKÝ, Ph.D., MZe ČR ( pdf PDF, 2,8MB)

cej Agroenvironmentálně – klimaticka opatření

Ing. Mgr. D. NECHANSKÁ, MZe ČR ( pdf PDF, 1,0MB)

cej Stav půd v ČR a dlouhodobá správná péče o půdu v ovocných sadech

Ing. J. HYNŠT, Ph.D., ÚKZÚZ )

cej Stav půd v ovocných sadech, jejich výživa a hnojení

M. SMATANOVÁ, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 2,4MB)

cej Legislativa hnojiv

Ing. J. KOVÁŘÍK, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 11,9MB)

cej Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin
a antirezistentní strategie

Prof. RNDr. Ing. F. KOCOUREK, CSc., VÚRV v.v.i. ( pdf PDF, 5,1MB)

cej Rezistence původců chorob ovocných plodin k přípravkům
na ochranu rostlin

Ing. J. KLOUTVOROVÁ, VŠÚO ( pdf PDF, 13,7MB)

cej Rostlinolékařský portál a ochrana ovocných plodin

RNDr. J. JUROCH, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 13,3MB)

 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB