logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt
mena

Metodiky, požadavky a zásady
pro poskytování finančních podporlogo  DOTACE


mos.gif DOTACE pro rok 2022

Aktualizováno 11.04.2022 - 13:11:47

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a změny zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, přešla od roku 2020 administrace dotačních programů dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou dotačního programu 6. Genetické zdroje) plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu.new cej Metodická příručka - přímé platby 2022

Aktualizováno 11.04.2022 - 13:11:47

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2022

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2022. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2022.mos.gif DOTACE pro rok 2021

Aktualizováno 07.04.2021 - 15:08:47

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

pro ovocnáře, zejména pravidla a formuláře dotačních titulů :
  • 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů,
  • 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech,
  • 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.cej Metodická příručka - přímé platby 2021

Aktualizováno 07.04.2021 - 15:08:47

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2021

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2021. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2021.cej Kontrola podmíněnosti pro rok 2021

Aktualizováno 07.04.2021 - 15:08:47

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

Tato publikace poskytuje informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Přináší aktuální přehled kontrolovaných požadavků podmíněnosti včetně uvedení způsobu jejich kontroly a vysvětlení používaného systému vyhodnocování případných porušení..cej Metodická příručka Jednotné žádosti pro rok 2021

Aktualizováno 07.04.2021 - 15:08:47

Metodická příručka Jednotné žádosti

Příručka je určena všem žadatelům o některou z plateb sdružených na Jednotné žádosti. Příručka obsahuje důležité termíny pro žadatele, základní podmínky jednotlivých opatření a případné sankce za jejich nedodržení. Součástí je také popis využití Portálu farmáře SZIF (dále též PF SZIF), který umožňuje mimo jiné vytvoření předtištěného formuláře žádosti a následně její elektronické podání..


logo  AGROENVIROMENTÁLNÍ OPATŘENÍ


cej Metodiky k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 330/2019 Sb., pro rok 2022

Aktualizováno 11.04.2022 - 13:11:47

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., pro rok 2022

Metodika k provádění nařízení vlády č. 33/2019 Sb., pro rok 2022


cej.gif INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO ZEMĚDĚLCEVNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR PRO UDRŽITELNÉ OPERAČNÍ PROGRAMY ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ V SEKTORU OVOCE A ZELENINY pdf
     (Příloha k situační a výhledové zprávě ovoce a zelenina 2015)

Vnitrostátní strategie ČR (VS ČR) vychází z hlavních záměrů, stanovených EU pro sektor ovoce a zeleniny na období 2015–2020, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, čl. 36 a 37 a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění. Navazuje na původní VS ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny pro období 2007–2013, jejíž platnost byla prodloužena do 30. 6. 2015. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB