logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.


  www.vsuo.cz  


ADRESA SÍDLA

Holovousy 129, 508 01 HOŘICEvsuo1.gifjednatel společnosti

VÁCHA Jaroslav, Ing.

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE
tel. +420 493 520 706, kl. 216, mobil +420 734 676 310, vacha@vsuo.cz


VEDOUCÍ ODDĚLENÍ :

 • ředitelství, ekonomiky a služeb

  VÁCHA Jaroslav, Ing.
  tel.: +420 493 520 706, linka 216, mobil: +420 734 676 310
  e-mail: vacha@vsuo.cz


 • genetiky a šlechtění

  ZELENÝ Lubor, Ing.
  tel.: +420 493 520 706, mobil: +420 731 659 008, +420 608 244 506
  e-mail: zeleny@vsuo.cz

  • šlechtění, skladování, zpracování a agrotechnika ovoce
  • vnitřní kvalita plodů a spektroskopické metody NIR
  • komercionalizace odrůd VŠÚO

 • genofondů

  KRŠKA Boris, Prof. Dr. Ing.
  tel.: +420 491 848 293, mobil: 722 927 534
  e-mail: krska@vsuo.cz

  • genofondy ovocných dřevin
  • monitorování lokálních odrůd
  • koordinace projektů
  • poradenství

 • laboratorní komplement

  ČMEJLA Radek, RNDr. Ph.D.
  tel.: +420 493 520 706, linka 122, mobil: +420 739 197 729
  e-mail: cmejla@vsuo.cz

  • virolog
  • real-time PCR
  • detekce virů, fytoplazem a bakterií molekulárními metodami

 • ochrany ovocných plodin

  SKALSKÝ Michal, Ing.
  tel.: +420 491 848 275, mobil: +420 776 332 803
  e-mail: skalsky@vsuo.cz

  • entomolog
  • ochrana proti živočišným škůdcům
  • registrační pokusy
  • poradenství

 • technologií

  NÁMĚSTEK Jan, Ing. Ph.D.
  tel.: +420 493 520 706, linka 101, mobil: +420 732 659 806
  e-mail: namestek@vsuo.cz

  • hlavní vědecké a výzkumné práce v oblasti agrotechniky a výživy ovocných sadů
  • výzkum podnoží, údržba příkmenných pásů a meziřadí
  • výzkum herbicidů

VÝZKUMNÍ PRACOVNÍCI :

ODDĚLENÍ GENETIKY A ŠLECHTĚNÍ

BÍLKOVÁ Aneta, RNDr. - linka 144, e-mail: bilkova@vsuo.cz

 • laboratoře
 • detekce významných obsahových látek v ovoci
 • fenologické hodnocení ovoce

BLAŽEK Jan, Ing. CSc. - linka 151, e-mail: blazek@vsuo.cz

 • šlechtění a hodnocení nových odrůd jabloní a slivoní
 • publikační činnost

BLAŽKOVÁ Jitka, Ing. - linka 152, e-mail: blazkova@vsuo.cz

 • šlechtění třešní
 • poradenství

NEKVINDOVÁ Veronika, Ing., Ph.D. - linka 143, e-mail: nekvindova@vsuo.cz

 • laboratoře
 • raná selekce pomocí molekulárních markerů
 • studium exprese genů

NOVOTNÁ Ivana, Ing. - linka 108, e-mail: novotna@vsuo.cz

 • šlechtění a pěstování slivoní
 • skladování v řízených podmínkách
 • ekologická produkce jahod

SKŘIVANOVÁ Adéla, Ing. - linka 149, e-mail: skrivanova@vsuo.cz

 • šlechtění, fenologie a organoleptické hodnocení a technologie pěstování třešní, višní a meruněk
 • poradenství
 • v současné době na MD

SURAN Pavol, Ing. - linka 105, e-mail: suran@vsuo.cz

 • hodnocení a technologie pěstování třešní
 • pomocné rostlinné a půdní přípravky pro produkci třešní
 • skladování plodů

VÁVRA Radek, Ing., Ph.D. - linka 142, e-mail: vavra@vsuo.cz

 • šlechtění jabloní na rezistenci k chorobám (strupovitost a padlí jabloně, bakteriální spála růžokvětých)
 • selekce genotypů jabloní s prodlouženou skladovatelností, využití DNA markerů v selekci
 • podpůrné rozhodovací systémy při ochraně ovocných stromků s využitím dat z meteostanice
  (RIMpro model pro signalizaci infekcí strupovitosti jabloně, vývoj obaleče jablečného)
 • určování ras a populací strupovitosti jabloně (rasy prolamující geny rezistence, populace rezistentní k chemickým přípravkům)
 • technologické postupy pěstování ovocných druhů se zaměřením na ekologickou produkci (ekologická a nízkoreziduální produkce ovoce)
 • pěstování třešní s nadkrývacími systémy proti dešti
 • hodnocení provozních nákladů různých systémů pěstování ovoce

ŽĎÁRSKÁ Ivona, Ing. - linka 150, e-mail: zdarska@vsuo.cz

 • šlechtění jabloní pomocí selekce novošlechtění v raných fázích vývoje rostlin za využití molekulárních metod MAS (marker assissted SELECTion)
 • studium exprese alergenů v plodech jabloní
 • in vitro kultury

ODDĚLENÍ GENOFONDŮ

KAPLAN Jiří, Ing. - linka 140, e-mail: kaplan@vsuo.cz

 • genofondy jádrovin, peckovin a méně známého ovoce
 • poradenství

MATĚJÍČEK Aleš, Ing., Ph.D. - linka 103, e-mail: matejicek@vsuo.cz

 • moderní technologie skladování (Ultra Low Oxygen)
 • genofondy drobného ovoce
 • poradenství

SEDLÁK Jiří, Ing., Ph.D. - linka 104, e-mail: sedlak@vsuo.cz

 • kryoprezervace
 • ozdravování perspektivních odrůd jádrovin a peckovin
 • koordinace multiplikace (in vitro kultury)
 • poradenství

BRANDOVÁ Pavla, Mgr. - linka 139, e-mail: brandova@vsuo.cz

 • kryoprezervace
 • lyofilizace
 • genofondy drobného ovoce

ODDĚLENÍ OCHRANY OVOCNÝCH PLODIN

BOHUNICKÁ Markéta, RNDr. - linka 120, e-mail: bohunicka@vsuo.cz

 • virolog
 • banka virů
 • detekce virů, fytoplazem a bakterií molekulárními metodami

JAKLOVÁ Pavlína, Ing. - linka 114, e-mail: jaklova@vsuo.cz

 • mykolog
 • výzkum rezistence strupovitosti
 • účinnost fungicidů

OUŘEDNÍČKOVÁ Jana, Ing. Ph.D. - linka 110, e-mail: ourednickova@vsuo.cz

 • integrovaná ochrana ovocných dřevin proti škůdcům

SKALSKÝ Michal, Ing. - linka 175, e-mail: skalsky@vsuo.cz

 • entomolog
 • účinnost insekticidů
 • vliv opylovačů na kvalitu úrody
 • poradenství

ODDĚLENÍ TECHNOLOGIÍ

BĚLÍKOVÁ Hana, Ing. - linka 126, e-mail: belikova@vsuo.cz

 • věda a výzkum v oblasti agrochemie a výživy ovocných sadů, fertigace a foliární aplikace hnojiv
 • odběr a stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků
 • analýzy s využitím kontinuálního průtokového analyzátoru SAN++

ČONKA Patrik, RNDr., Ph.D. - linka 127, e-mail: conka@vsuo.cz

 • specializace na vědecko-výzkumné práce na stanovení reziduí a těžkých kovů (voda, půda, rostlinný materiál)
 • stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků
 • analýzy s využitím ICP-MS

LAŇAR Luděk, Ing. - linka 124, e-mail: lanar@vsuo.cz

 • specializace na vědecké a výzkuné práce v oblasti technologií školkařské výroby a testování podnoží
 • výzkum v oblasti tvarování a řezu ovocných plodin, regulace růstu, plodnosti a dalí agrotechnická opatření

MÉSZÁROŠ Martin, Ing., linka 128, e-mail: meszaros@vsuo.cz

 • stěžejní zaměření na výzkum vlivu agrotechnických opatření, především v oblasti závlahy, řezu, výživy a hnojení na vývoj ovocných dřevin v sadech
 • zaměření na výzkum fenotypových projevů ovocných dřevin v závislosti na působení vnějších faktorů prostředí

LABORATORNÍ KOMPLEMENT

ČMEJLA Radek, RNDr. Ph.D. - linka 122, e-mail: cmejla@vsuo.cz

 • manažer kvality
 • diagnostika patogenů, virologie, genetika ovocných plodin

ČMEJLOVÁ Jana, RNDr. Ph.D. - linka 135, e-mail: cmejlova@vsuo.cz

 • genetika ovocných plodin

VALENTOVÁ Lucie, Mgr. - linka 121, e-mail: valentova@vsuo.cz

 • virologie
 • diagnostika patogenů, fytoplazem a bakterií molekulárními metodami

REJLOVÁ Martina, Ing. - linka 120, e-mail: rejlova@vsuo.cz

 • virologie
 • diagnostika patogenů, ELISA


 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB