logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


new mos.gif Mezinárodní den zdraví rostlin

12.5.2023

OUČR se s expozicí s podtitulem Zdravá krajina - zdravá rostlina - zdravý člověk připojila
k oslavám Mezinárodního dne rostlin. Akce pod záštitou ministra zemědělství, Zdeňka Nekuly, proběhne
v prostorách Národního zemědělského muzea v pátek 12.5. Kromě hlavního organizátora, ÚKZÚZ,
se k akci připojila rovněž Česká společnost rostlinolékařská. Na stanovišti OUČR budou kromě ukázek ovocných druhů a několika aktuálně se vyskytujících chorob pro hlavně pro žáky všech druhů škol připraveny ochutnávky ovoce a ovocných výrobků s malým kvízem. Celá expozice bude přístupná návštěvníkům bez omezení.


logo  RŮZNÉ


new mos.gif Školení o systému integrované produkce ovoce

5.4.2023 od 9:00

Záznam on-line školení IPO ze dne 5.4.2023

Plná moc      Čestné prohlášení

Další běh školení proběhne v listopadu 2023 presenční formou.mos.gif ZÁZNAM SEMINÁŘE K INTEGROVANÉ PRODUKCI
OVOCE PRO ROK 2022mos.gif Dotace

16.09.2022 - 13:09:33

V nabídce odkazů »Požadavky, zásady« jsou nové zásady pro rok 2022.mos.gif OVOCNÁŘSKÁ KONFERENCE

Na výše uvedeném odkaze je k dispozici záznam ovocnářské konference. Pro přehlednost uvádíme stopáž jednotlivých přednášek.

0:00Zahájení konference
2:30M. Ludvík, OUČR – Současná situace v ovocnářství
24:37D. Musilová, BASF – BASF – Váš partner v ochraně sadů
35:40J. Kloutvorová, SISPO – Doporučení v ochraně rostlin do nové sezóny
1:14:42M. Havlíček, BAYER – Sonata – biofungicid proti padlí
1:27:03P. Boleloucký, ÚKZÚZ – Registr sadů – povinná hlášení pěstitelů ovoce
1:48:50J. Engelová, ÚKZÚZ – Odborná způsobilost k nakládání s přípravky na ochranu rostlin
2:09:00J. Strobl, Agroprotec – Důležité novinky pro ochranu sadů – Stampa a Lecid
2:23:08M. Ludvík, OUČR – Aktuální informace k dotacím v ovocnářství
2:56:12P. Egert, Belchim – Nabídka přípravků firmy Belchim pro ovocnáře
3:07:18M. Skalský, VŠÚO – Problematika ochrany ovocných sadů proti škůdcům
4:06:27G. Kostov, YARA – Význam fosforu a vápníku ve výživě ovocných stromů
4:20:00L. Laňar, VŠÚO – Probírky jádrovin v roce 2020 a jejich zhodnocení
4:43:26Závěrmos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - listopad 2020

07.01.2021 - 09:15:22

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.
Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2019. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2020, není-li uvedeno jinak.

Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinná výroba, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.mos.gif Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

30.03.2020 - 12:08:22

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, PVP (TOP-UP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT s vínem, PUZČ (HRDP i PRV), Lesnictví (HRDP, PRV), Lesnictví 2014 – 2020, LESO-ENVI, Zachování PTHS, Genofond a NATURA 2000 v lesích.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu 2021 - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.
mos.gif Novela rostlinolékařského zákona - získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

14.12.2017 - 11:16:44
aplikace.jpg, 48kB

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.

mos.gif Ovoce 2016

14.12.2017 - 15:15:37

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 pdf.
Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.


mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB