logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

Soubory přednášek ze školení k IPO

logo  Semináře IPO v roce 2018


Termíny školení: 5. 6. 2018 Praha - Ruzyně, 30. 8. 2018 - Holovousy


cej Účel a kontrola plnění podmínek IP – ovoce dle NV.75/2015 Sb.

Ing. J. MAKOVSKÝ, Ph.D., MZe ČR ( pdf PDF, 2,8MB)

cej Agroenvironmentálně – klimaticka opatření

Ing. Mgr. D. NECHANSKÁ, MZe ČR ( pdf PDF, 1,0MB)

cej Stav půd v ČR a dlouhodobá správná péče o půdu v ovocných sadech

Ing. J. HYNŠT, Ph.D., ÚKZÚZ )

cej Stav půd v ovocných sadech, jejich výživa a hnojení

M. SMATANOVÁ, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 2,4MB)

cej Legislativa hnojiv

Ing. J. KOVÁŘÍK, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 11,9MB)

cej Rezistence škůdců ovoce k přípravkům na ochranu rostlin
a antirezistentní strategie

Prof. RNDr. Ing. F. KOCOUREK, CSc., VÚRV v.v.i. ( pdf PDF, 5,1MB)

cej Rezistence původců chorob ovocných plodin k přípravkům
na ochranu rostlin

Ing. J. KLOUTVOROVÁ, VŠÚO ( pdf PDF, 13,7MB)

cej Rostlinolékařský portál a ochrana ovocných plodin

RNDr. J. JUROCH, ÚKZÚZ ( pdf PDF, 13,3MB)

 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2020

zej 2. pololetí 2020ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc
banner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB