logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt
mena

Metodiky, požadavky a zásady
pro poskytování finančních podporlogo  DOTACE


cej Pravidla kontrol podmíněnosti 2017

Aktualizováno 12.06.2017 - 15:15:24

V přiložených souborech naleznete požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017.

U každého kontrolovaného požadavku je uveden také způsob hodnocení případného porušení zjištěného při kontrole.
Doplnění tohoto stručného výčtu o konkrétní údaje, co bude požadováno při kontrole, a o příklady z praxe, je uvedeno v příručce „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017“.cej KONTROLY NA MÍSTĚ

- Pro opatření v rámci Jednotné žádosti pdf

Účelem této publikace je seznámit žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadnit jeho orientaci v dokumentech potřebných při této kontrole.cej Metodická příručka - přímé platby 2017

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2017

Zemědělské veřejnosti je k dispozici Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2017. Cílem materiálu je komplexně shrnout podmínky poskytování přímých plateb včetně změn pro rok 2017 a srozumitelně o nich informovat.


logo  AGROENVIROMENTÁLNÍ OPATŘENÍ


cej Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
pro rok 2017

22.03.2016 - 15:04:42

Tato metodika je určena žadatelům o dotace v rámci AEKO, což je jedno ze stěžejních plošných opatření PRV 2014–2020. Struktura AEKO je znázorněna v diagramu č. 1. AEKO zahrnující osm podopatření, která se dělí na tituly. Cílem AEKO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. Stěžejním předpisem pro tyto žadatele je nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Toto nařízení vlády bylo v letech 2015, 2016 a 2017 novelizováno, a to novelami nařízení vlády č. 113/2015 Sb., č. 63/2016 Sb., č. 236/2016 Sb., č. 47/2017 Sb.


new cej Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2017.

22.03.2016 - 15:05:34

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na opatření ekologické zemědělství a je platná pro rok 2017. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.

cej.gif INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO ZEMĚDĚLCEINTEGROVANÁ PRODUKCE OVOCE pdf
     (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Program rozvoje venkova 2014 – 2020)

Tato brožura je určena všem zemědělcům, kteří se chtějí něco dozvědět o dotacích trochu jinou formou. Klade si za cíl srozumitelně vysvětlit dotační opatření označovaná jako agroenvironmentálně-klimatická opatření (dále jen „AEKO“). Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex různě zaměřených podopatření, jejichž podmínky jsou navrženy tak, aby motivovaly zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí na zemědělské půdě. V AEKO se poskytují platby zemědělcům výměnou za službu společnosti. Ta spočívá v provádění podmínek AEKO, které jdou vždy nad rámec běžné zemědělské praxe. Svým nastavením AEKO chrání a zlepšují všechny složky životního prostředí, krajinu a její vlastnosti, přírodní zdroje a půdu a biologickou rozmanitost.VNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR PRO UDRŽITELNÉ OPERAČNÍ PROGRAMY ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ V SEKTORU OVOCE A ZELENINY pdf
     (Příloha k situační a výhledové zprávě ovoce a zelenina 2015)

Vnitrostátní strategie ČR (VS ČR) vychází z hlavních záměrů, stanovených EU pro sektor ovoce a zeleniny na období 2015–2020, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, čl. 36 a 37 a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění. Navazuje na původní VS ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny pro období 2007–2013, jejíž platnost byla prodloužena do 30. 6. 2015. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej ovocnáři v médiích

zej soubory ke stažení

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2018ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a banner_03_vsuo.gif
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
ROK_VENKOVA_2017_RGB.jpg, 146kB logo_AMSP_CR_zakladni.jpg, 704kB Fandime_remeslu_rgb.jpg, 490kB atedcesky.png, 5kB KB+claim.jpg, 29kB