logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt
mena

Metodiky, požadavky a zásady
pro poskytování finančních podporlogo  DOTACE


new cej Metodická příručka - přímé platby 2019

Aktualizováno 11.04.2019 - 11:38:07

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2019. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2019.

Předkládaná metodická příručka zahrnuje a vykládá ustanovení některých právních norem, nicméně právní nárok lze odvozovat pouze z těchto právních norem a nikoli z textu této příručky. Metodika reaguje zejména na novelu nařízení vlády pro přímé platby, na nové či upravené podmínky stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech a rovněž na pracovní výklady a doporučení Evropské komise. Veškeré novinky pro rok 2019 naleznete v úvodu kapitol k jednotlivým podporám přímých plateb.cej Kontrola podmíněnosti pro rok 2019

Aktualizováno 04.04.2019 - 12:37:24

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

Tato publikace poskytuje informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro rok 2019. Přináší aktuální přehled kontrolovaných požadavků podmíněnosti včetně uvedení způsobu jejich kontroly a vysvětlení používaného systému vyhodnocování případných porušení..cej KONTROLY NA MÍSTĚ

- Pro opatření v rámci Jednotné žádosti pdf

Účelem této publikace je seznámit žadatele s průběhem kontroly na místě a usnadnit jeho orientaci v dokumentech potřebných při této kontrole.


logo  AGROENVIROMENTÁLNÍ OPATŘENÍ


new cej Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
pro rok 2019

27.03.2019 - 12:10:47

Tato metodika je určena žadatelům o dotace v rámci AEKO, což je jedno ze stěžejních plošných opatření PRV 2014 - 2020. Struktura AEKO je znázorněna v diagramu č. 1. AEKO zahrnující osm podopatření, která se dělí na tituly. Cílem AEKO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. Stěžejním předpisem pro tyto žadatele je nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Toto nařízení vlády bylo v letech 2015, 2016, 2017 a 2018 novelizováno, a to novelami nařízení vlády č. 113/2015 Sb., č. 63/2016 Sb., č. 236/2016 Sb., č. 47/2017 Sb., 49/2017 Sb., 315/2017 Sb., 28/2018 Sb., 43/2018 a v roce 2019 novelou 59/2019 Sb.
new cej Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2019.

27.03.2019 - 12:12:35

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na opatření ekologické zemědělství a je platná pro rok 2019. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství.cej.gif INFORMAČNÍ MATERIÁLY PRO ZEMĚDĚLCEVNITROSTÁTNÍ STRATEGIE ČR PRO UDRŽITELNÉ OPERAČNÍ PROGRAMY ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ V SEKTORU OVOCE A ZELENINY pdf
     (Příloha k situační a výhledové zprávě ovoce a zelenina 2015)

Vnitrostátní strategie ČR (VS ČR) vychází z hlavních záměrů, stanovených EU pro sektor ovoce a zeleniny na období 2015–2020, které jsou obsaženy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, čl. 36 a 37 a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění. Navazuje na původní VS ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny pro období 2007–2013, jejíž platnost byla prodloužena do 30. 6. 2015. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2019

zej 2. pololetí 2019ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a banner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB