logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE z.s.


  www.stredoceskaovocnarskaunie.cz  


» ADRESÁŘ ČLENŮ SOU z.s. «


ADRESA SÍDLA

Zámecká 82, 280 02 KOLÍNsouzs.png



PŘEDSEDA

ŽERTOVÁ Alice, MUDr.

Bříství, Křečhoř 18, 280 02 KOLÍN
mob. 774 225 001, alice.zertova@111uklid.cz

TAJEMNÍK

VOMÁČKOVÁ Lenka

Bříství - Křečhoř 18, 280 02 KOLÍN
mob. 731 444 461, kancelar@stredoceskaovocnarskaunie.cz

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

LICEHAMR Jana Ruiken

Hadina 388, 396 01 HUMPOLEC
mob. 737 257 590, lico@email.cz


KONTROLNÍ KOMISE


HRUŠKA Jiří

Třída krále Jiřího 243, 281 01 VELIM
tel. 321 763 278, mob. 608 024 550, hruska.skolky@quick.cz



 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2019

zej 2. pololetí 2019







ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc



 R e k l a m a 



banner_03_vsuo.gif


sispo
ssou



portal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB