logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

ŠKOLKAŘSKÝ SVAZ
Ovocnářské unie České republiky

Holovousy 1, 508 01 HOŘICE
tel. a fax: +420 493 692 827, IČO : 44477325, DIČ : CZ44477325

Součást Ovocnářské unie ČR, která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992
pod reg. č. VSC/1-11667/92-R» ADRESÁŘ ČLENŮ ŠKOLKAŘSKÉHO SVAZU «

ssou.jpg
 • Školkařský svaz (ŠS) vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie ČR.
  Cílem založení bylo:

  - soustředit školkaře do profesního svazu,

  - zvýšit hodnotu výchozího biologického materiálu,

  - zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků,

  - zlepšit výměnu informací

 • Rozhodující oblastí v importu je dovoz podnoží a osiva pro ovocné kultury. ŠS podporuje odbyt výpěstků do zahraničí.
 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS OUČR od roku 1995 vydává 2x ročně (duben, září) občasník ŠKOLKAŘ, kde jsou uvedeny aktuální informace pro školkaře, nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace ze zahraničních cest aj.
 • ŠS aktualizoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s platností od roku 2009.
 • ŠS spolupracuje s příslušnými institucemi, např. MZe, SRS, ÚKZÚZ, SZIF aj. na řešení aktuálních problémů v ovocném školkařství, dále na obnově prostorových izolátů, matečnic, semenných sadů aj.
 • Členové ŠS se účastní zahradnických výstav, kde prezentují své výpěstky - např. každoroční podzimní Zahrada Čech Litoměřice, Flora - Hortikomplex Olomouc nebo Zemědělec Lysá nad Labem.
 • ŠS spolupracuje s orgány státní správy na certifikačních schématech za účelem výroby kvalitního školkařského materiálu v ČR (ve zdravotních třídách "Vf" a "Vt").
 • K 1.1.2015 je evidováno 70 členů ŠS, z toho 50 členů má výměru 192,5 ha

  11 - 20 ha  ........   3 ovocné školky

    5 - 10 ha  ........  11

    1 -   4 ha  ........  30

     pod 1 ha  ........   6

 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS zpracoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s aktualizací od roku 2009, který je k dispozici u tajemníka ŠS.
 • Na území ČR v 15 firmách mimo školkařskou výrobu probíhá výroba výchozích materiálů se zaměřením na produkci roubů, oček, osiva a podnoží.
 • Vždy v březnu a září je aktualizována na webových stránkách ŠS a OUČR nabídka školkařských ovocných výpěstků členů ŠS.

ČSN 46 3601 - OSIVO A SADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

V této normě naleznete např. parametry tvarů školkařských výpěstků.

Školkařské výpěstky členů ŠS OUČR


Nabídka

 • VŠÚO Holovousy s.r.o. (odrůdy cca 100 - 850 ks)

  Jabloně (M9)
  -   BRAEBURN, GALA
  Hrušně (MA)
  -   DICOLOR, BOHEMICA, WILLIAMSOVA ČERVENÁ
  Slivoně (St. Jul. A)
  -   TOPHIT

  (aktualizace k datu 20. 02. 2019) Kontakt:
  Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
  VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.
  Holovousy 129, 508 01 Hořice
  mob. 732 659 806,   e-mail: jan.namestek@vsuo.cz

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • FIKAR Milan Ovocné a okrasné školky

  Jabloně
  -   GOLDEN DELICIOUS (M9, JŠ) ................................ 4.350 ks
  Hrušně
  -   KONFERENCE (MA, štíhlé vřeteno, v. 160-190 cm) ..... 940 ks
  -   WILLIAMSOVA (HS, ČK) ....................................... 1.050 ks
  Botanické opylovače
  -   PROFESOR SPR., EVERESTE (M26) ......................... 2.100 ks


  (aktualizace k datu 01. 11. 2018) Kontakt:
  FIKAR Milan Ovocné a okrasné školky
  Riegrova 2220, 508 01 Hořice

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • AGROGEN, spol. s r.o. nabízí stromky třešní

  KAREŠOVA, BURLAT, VAN, KORDIA, SAM, STELLA (šp.z., čk, pk)

  (aktualizace k datu 30. 10. 2018) Kontakt:
  AGROGEN, spol. s r.o., 664 43 Želešice
  Ing. Procházka Vladimír
  mob. 739 570 463

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Ovocná školka Litenčie spol. s r.o. nabízí stromky hrušní (cca 10.000 ks, ZK a ČK)

  -   WILLIAMSOVA
  -   WILLIAMSOVA ČERVENÁ
  -   CLAPPOVA
  -   CLAPPOVA ČERVENÁ

  (aktualizace k datu 31. 08. 2018) Kontakt:
  Ing. Helena Zahradníková Ph.D.
  Ovocná školka Litenčie spol. s r.o.
  768 13 Litenčice 188
  mob. 724 776 476,   e-mail: helena.zahradnikova@ovocnaskolka.eu

 R e k l a m a 


zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2019ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a 
N A B Í D K A  P R Á C E

ZD LIBČANY
ovocnář - vedoucí ovocnářské výrobybanner_03_vsuo.gif
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB