logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

ŠKOLKAŘSKÝ SVAZ
Ovocnářské unie České republiky

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE
tel.: +420 491 848 206, IČO : 44477325, DIČ : CZ44477325

Součást Ovocnářské unie ČR, která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992
pod reg. č. VSC/1-11667/92-R» ADRESÁŘ ČLENŮ ŠKOLKAŘSKÉHO SVAZU «

ssou.jpg
 • Školkařský svaz (ŠS) vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie ČR.
  Cílem založení bylo:

  - soustředit školkaře do profesního svazu,

  - zvýšit hodnotu výchozího biologického materiálu,

  - zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků,

  - zlepšit výměnu informací

 • Rozhodující oblastí v importu je dovoz podnoží a osiva pro ovocné kultury. ŠS podporuje odbyt výpěstků do zahraničí.
 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS OUČR od roku 1995 vydává 2x ročně (duben, září) občasník ŠKOLKAŘ, kde jsou uvedeny aktuální informace pro školkaře, nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace ze zahraničních cest aj.
 • ŠS aktualizoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s platností od roku 2009.
 • ŠS spolupracuje s příslušnými institucemi, např. MZe, SRS, ÚKZÚZ, SZIF aj. na řešení aktuálních problémů v ovocném školkařství, dále na obnově prostorových izolátů, matečnic, semenných sadů aj.
 • Členové ŠS se účastní zahradnických výstav, kde prezentují své výpěstky - např. každoroční podzimní Zahrada Čech Litoměřice, Flora - Hortikomplex Olomouc nebo Zemědělec Lysá nad Labem.
 • ŠS spolupracuje s orgány státní správy na certifikačních schématech za účelem výroby kvalitního školkařského materiálu v ČR (ve zdravotních třídách "Vf" a "Vt").
 • K 1.1.2015 je evidováno 70 členů ŠS, z toho 50 členů má výměru 192,5 ha

  11 - 20 ha  ........   3 ovocné školky

    5 - 10 ha  ........  11

    1 -   4 ha  ........  30

     pod 1 ha  ........   6

 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS zpracoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s aktualizací od roku 2009, který je k dispozici u tajemníka ŠS.
 • Na území ČR v 15 firmách mimo školkařskou výrobu probíhá výroba výchozích materiálů se zaměřením na produkci roubů, oček, osiva a podnoží.
 • Vždy v březnu a září je aktualizována na webových stránkách ŠS a OUČR nabídka školkařských ovocných výpěstků členů ŠS.

ČSN 46 3601 - OSIVO A SADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

V této normě naleznete např. parametry tvarů školkařských výpěstků.

Školkařské výpěstky členů ŠS OUČR


Nabídka

 • Ovocná školka Litenčie spol. s r.o. nabízí stromky

  Druh, odrůdapodnožtvarpočet
  TŘEŠNĚ
  VanPtáčniceČK, PK100
  KordiaPtáčniceČK, PK200
  TěchlovanPtáčniceČK, PK80
  KasandraPtáčniceČK, PK20
  JustýnaPtáčniceČK, PK20
  HelgaPtáčniceČK, PK20
  BurlatPtáčniceČK, PK100
  SummitPtáčniceČK, PK20
  VIŠNĚ
  FavoritColtČK, PK60
  FavoritPtáčniceČK, PK100
  Erdi BötermöPtáčniceČK, PK40
  NefrisPtáčniceČK, PK100
  MorsamPtáčniceČK, PK100
  Meteor KoraiPtáčniceČK, PK50
  Morela pozdníPtáčniceČK, PK100
  HRUŠNĚ
  MoravaHrušňový semenáčČK, PK30
  BetaHrušňový semenáčČK, PK30
  NitraHrušňový semenáčČK, PK80
  WilliamsovaHrušňový semenáčČK, PK80
  Williamsova červenáHrušňový semenáčČK, PK150
  OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ
  ApolloořešákŠpičák 2-3 m60
  JupiterořešákŠpičák 2-3 m60
  JABLONĚ
  JonagoldM9Šp - kont.300

  (aktualizace k datu 24. 04. 2020) Kontakt:
  Ing. Helena Zahradníková Ph.D.
  Ovocná školka Litenčie spol. s r.o.
  768 13 Litenčice 188
  mob. 724 776 476,   e-mail: helena.zahradnikova@ovocnaskolka.eu

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc
banner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB