logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

ŠKOLKAŘSKÝ SVAZ
Ovocnářské unie České republiky

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE
tel.: +420 491 848 206, IČO : 44477325, DIČ : CZ44477325

Součást Ovocnářské unie ČR, která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992
pod reg. č. VSC/1-11667/92-R» ADRESÁŘ ČLENŮ ŠKOLKAŘSKÉHO SVAZU «

ssou.jpg
 • Školkařský svaz (ŠS) vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie ČR.
  Cílem založení bylo:

  - soustředit školkaře do profesního svazu,

  - zvýšit hodnotu výchozího biologického materiálu,

  - zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků,

  - zlepšit výměnu informací

 • Rozhodující oblastí v importu je dovoz podnoží a osiva pro ovocné kultury. ŠS podporuje odbyt výpěstků do zahraničí.
 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS OUČR od roku 1995 vydává 2x ročně (duben, září) občasník ŠKOLKAŘ, kde jsou uvedeny aktuální informace pro školkaře, nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace ze zahraničních cest aj.
 • ŠS aktualizoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s platností od roku 2009.
 • ŠS spolupracuje s příslušnými institucemi, např. MZe, SRS, ÚKZÚZ, SZIF aj. na řešení aktuálních problémů v ovocném školkařství, dále na obnově prostorových izolátů, matečnic, semenných sadů aj.
 • Členové ŠS se účastní zahradnických výstav, kde prezentují své výpěstky - např. každoroční podzimní Zahrada Čech Litoměřice, Flora - Hortikomplex Olomouc nebo Zemědělec Lysá nad Labem.
 • ŠS spolupracuje s orgány státní správy na certifikačních schématech za účelem výroby kvalitního školkařského materiálu v ČR (ve zdravotních třídách "Vf" a "Vt").
 • K 1.1.2015 je evidováno 70 členů ŠS, z toho 50 členů má výměru 192,5 ha

  11 - 20 ha  ........   3 ovocné školky

    5 - 10 ha  ........  11

    1 -   4 ha  ........  30

     pod 1 ha  ........   6

 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS zpracoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s aktualizací od roku 2009, který je k dispozici u tajemníka ŠS.
 • Na území ČR v 15 firmách mimo školkařskou výrobu probíhá výroba výchozích materiálů se zaměřením na produkci roubů, oček, osiva a podnoží.
 • Vždy v březnu a září je aktualizována na webových stránkách ŠS a OUČR nabídka školkařských ovocných výpěstků členů ŠS.

ČSN 46 3601 - OSIVO A SADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

V této normě naleznete např. parametry tvarů školkařských výpěstků.

Školkařské výpěstky členů ŠS OUČR


Nabídka

 • AGROCHOV Jezernice, ovocné školkz Podhoří nabízí stromky (á 100,-Kč bey DPH)

  Broskvoně (ZK, B-VA-2)
  -   REDHAVEN, SUNCREST, CRESTHAVEN, RELIANCE
  Nektarinky
  -   HARKO

  (aktualizace k datu 5. 4. 2021) Kontakt:
  Ing. Zdeněk Otruba
  Agrochov Jezernice a.s.
  Jezernice 42, 751 31 Jezernice
  mob. 777 785 913

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Ing. Jiří Kalivoda, školka MCELY nabízí stromky ořešáku vlašského

  VO cena = 1,10 Kč/1 cm
  JUPITER120 cm25 ks
   130 cm20
   140 cm20
   150 cm55
   160 cm25
   170 cm75
   180 cm45
   190 cm25
   200 cm290
     
  APOLLO200 cm60 ks
     
  SEIFERSDORFSKÝ100 cm15 ks
   110 cm10
   120 cm5
   130 cm30
   140 cm30
   150 cm20
   160 cm25

  (aktualizace k datu 5. 4. 2021) Kontakt:
  Ing. Jiří Kalivoda
  mob. 603 216 871

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 •  R e k l a m a 

  zej vyhledat kontakt

  zej adresáře OUČR

  zej předsednictvo

  zej regionální unie

  zej zájmové svazy

  zej čestní členové OUČR

  zej inspektoři ÚKZÚZ

  zej ostatní instituce

   

  zej vyhledání v registru

  zej etikety přípravků

  zej nakládání s přípravky


  zej minoritní přípravky

  zej zakázané ú.l.

   

  zej rostlinolékařský portál

   

  zej registr hnojiv
  a pomocných látek

   

  zej požadavky, zásady

  zej AEO

  zej záznamní povinnost

   

  zej poradenská služba

   

  zej Semináře k IPO

  zej Propagace

   

  zej fotogalerie

  zej zpravodaje OUČR

   

  zej 1. pololetí 2021

  zej 2. pololetí 2021  ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

  stránky archivovány Národní knihovnou ČR

  oums
  vcou
  souzs
  uosr
  uojzc  banner_03_vsuo.gif


  sispo
  ssou  portal_farmare.jpg, 18kB
  farmtrziste.jpg
  aft_cr_logo_FIN.png
  logo_zemedelec-tv.png
  biosad-logo
  logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
  atedcesky.png, 5kB