logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


new mos Dotační opatření „Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou nebo vysokou pracností“

5.1.2018 - 13:51:07

Upozorňujeme na podmínku, že nejpozději do 31. 1. 2018 musí žadatel prokázat minimální úroveň vlastní produkce na hektar plochy.

Objem vlastní produkce se vykazuje na formuláři vydaném SZIF v členění na jednotlivé plodiny podporovaných ovocných druhů spolu s:
  • účetními a daňovými doklady za období od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku podání žádosti za uskutečněný prodej vlastní produkce a
  • doklady za období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku podání žádosti prokazující objem vlastní produkce využitý při dalším zpracování, včetně výrobních kalkulací pro jednotlivé plodiny ovocných druhů.


Formulář je ke stažení na stránkách SZIF na tomto odkazu
   (odkaz funguje v prohlížeči Explorer).


Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy
s velmi vysokou pracností

Ovocný druhMinimální výnos pro citlivé komodity (t/ha)
jabloň10,0
meruňka1,5
hrušeň8,0
třešeň1,0

Minimální výnosy vlastní produkce pro ovocné druhy
s vysokou pracností

Ovocný druhMinimální výnos pro citlivé komodity (t/ha)
slivoň švestka (kromě myrobalánu)3,0
broskvoň2,0
višeň3,0
rybíz černý1,0
rybíz červený1,5
maliník0,5
jahodník3,5new mos Dotace na zmírnění škod způsobených jarními mrazy

30.10.2017 - 15:02:24

Ovocnáři a lesní školkaři dostanou částečnou náhradu za letošní mrazy. Ministerstvo zveřejnilo „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a v květnu 2017“.


15. - 29. 1. 2018 M.1.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2017
   – letní ovoce
16. - 27. 4. 2018 M.1.2. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2017
   – jablka, hrušky
15. - 29. 1. 2018 M.1.4. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2017
   - de minimis


Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis)
umožňuje zjišťovat celkovou výši podpory, která již byla vyplacena.
Stačí zadat IČO na tomto odkaze:
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search


logo  POZVÁNKY


mos.gif 16. - 17. 1. 2018


Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
a
Ovocnářská unie České republiky, z.s.
si Vás dovolují pozvat na
61. tradiční
OVOCNÁŘSKÉ DNY 2018
Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

Program je ke stažení ZDE.
Registrace (výhradně přes on-line systém) na OD 2018
jsou na webu VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. na TÉTO ADRESE.mos.gif 18. 1. 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2018
(není součástí registrace na OD 2018)

Předvedení mechanizovaného řezu v sadech ZD Dolany
pod vedením britského poradce L. Jahae.

Akci organizuje Východočeská ovocnářská unie ve spolupráci se ZD Dolany.
Přihlášení u tajemníka VčOU Ing. V. Ludvíka, e-mail: vcouholovousy@seznam.cz
Vložné ve výši 300,- Kč za účastníka se hradí na místě v hotovosti.logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR 2018

10. ledna Školení - kompenzace za mrazy 2017 Holovousy
16.-17. ledna 61. tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY 2018 Hradec Králové
18. ledna Den v sadu - ukázka mechanizovaného řezu ZD Dolany
26. ledna XI. reprezentační ovocnářský a zahradnický ples Litoměřice
31. ledna - 1. února Školkařské dny Skalský dvůr
8. - 9. února Zájezd na veletrh FRUIT LOGISTICA Berlín, Německo
12. února Přátelské setkání pěstitelů jahod ČZA Mělník
20. února Školení IPO pro pěstitele ovoce Skalský dvůr
21. - 22. února Ovocnářský seminář Skalský dvůr
1. března Školení IPO pro pěstitele ovoce Hotel Jezerka, Seč
1. - 2. března Ovocnářský seminář Hotel Jezerka, Seč

logo  RŮZNÉ


mos.gif new Novela rostlinolékařského zákona - získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

14.12.2017 - 11:16:44
aplikace.jpg, 48kB

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.
mos.gif ODHADY SKLIZNĚ k 1. 9. 2017

02.09.2017 - 07:04:16

Sklizně ovoce z plodných produkčních sadů - dle ovocných druhů, dle oblastí, odhady jablek a hrušek dle vybraných odrůd, sklizeň produkčních sadů dle odrůd a oblastí 2007-2017.
Zdroj: ÚKZÚZ, SRV / OdTK.


ODHAD SKLIZNĚ k 15. 6. 2017

28.06.2017 - 08:29:22

Sklizně ovoce z plodných produkčních sadů - dle ovocných druhů, odhady jablek a hrušek dle vybraných odrůd.
Zdroj: ÚKZÚZ, SRV/OdTK.mos.gif Minority

1.09.2017 - 14:31:24

V nabídce odkazů »minoritní přípravky« je nové Nařízení ÚKZÚZ o rozšířeném povolení na menšinová použití přípravku SpinTor.mos.gif Dotace a §

12.06.2017 - 15:15:57

V nabídce odkazů »DOTACE - požadavky a zásady« je uveden nový
    Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017.mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - prosinec 2016

13.03.2017 - 07:31:08

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.
Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z října 2015. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k srpnu 2016, není-li uvedeno jinak.
Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.mos.gif Ploch ovocných sadů v posledních dvou letech dramaticky ubylo

03.10.2016 - 14:51:08

Tisková zpráva

V současné době je v ČR celková výměra ovocných sadů 14.248 hektarů. Z této výměry je však 6.000 hektarů sadů přestárlých, které by bylo potřeba obměnit v horizontu několika málo let. Za posledních pět let z naší krajiny zmizela už pětina sadů. Jde o plochu ... více v tiskové zprávě OUČR.

mos.gif Informační brožury pro zemědělce

01.09.2015 - 12:49:17

V nabídce "Dotace a § - AEO" jsou odkazy ke stažení k IP ovoce (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Program rozvoje venkova 2014 – 2020) a Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
mos.gif Ovoce 2016

14.12.2017 - 15:15:37

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 pdf.
Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.


mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej ovocnáři v médiích

zej soubory ke stažení

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2018ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a banner_03_vsuo.gif
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
ROK_VENKOVA_2017_RGB.jpg, 146kB logo_AMSP_CR_zakladni.jpg, 704kB Fandime_remeslu_rgb.jpg, 490kB atedcesky.png, 5kB KB+claim.jpg, 29kB