logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


mos.gif Školení "INTEGROVANÉ PRODUKCE OVOCE"

(Aktualizováno 2. 7. 2018 - 08:44:21)

ÚKZÚZ ve spolupráci s OUČR připravují druhou etapu školení IPO.

Termín a místo školení:


Forma přihlášky je shodná - po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte e-mail s potvrzením termínu registrace.

Při zastupování budeme vyžadovat předložení plné moci k zastupování (není nutné ověření)
- zde je ke stažení VZOR PLNÉ MOCI. doc
V případě nejasností kontaktujte Bc. Šafaříkovou (m. 774 616 132).
new mos Pokyny pro potvrzování žádostí o dotaci 1.R. v roce 2018

19.07.2018 - 08:11:24

Žádosti o dotační titul 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů se podávají od 3. 9. 2018 do 27. 9. 2018 na místně příslušnou OPŽL SZIF.


V žádosti je třeba mít potvrzení od Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO). Potvrzení do žádosti 1.R. od SISPO je možné získat již nyní, nejdéle do dne podání žádosti, tj. do 27. 9. 2018.
mos Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018

04.04.2018 - 09:01:33

Dne 3. 4. 2018 ministr zemědělství podepsal zpřesnění Zásad MZe, konkrétně aktualizace znění dotačních programů 1.R. „Podpora restrukturalizace ovocných sadů“ a 1.I. „Podpora vybudování kapkové závlahy“.

Jednou z hlavních změn je nutnost doložení tzv. motivačního účinku podpory,
kdy uznatelné náklady projektu mohou vznikat až po podání žádosti.
Za tímto účelem byla vytvořena předběžná žádost, kterou musí žadatelé zasílat před zahájením prací na projektu.

MZe od 3. 4. 2018 začíná motivační formuláře příjmat.

Před zahájením prací na vlastní investici je nutné motivační formulář vyplnit a poslat emailem na adresy martin.leibl@mze.cz a zuzana.pribylova@mze.cz.

Originál motivačního formuláře bude poté doložen jako příloha vlastní žádosti o dotaci podávanou ve standardních termínech na příslušné pracoviště OPŽL SZIF. Datum podání motivačního formuláře tak musí minimálně o 1 den předcházet předpokládanému datu zahájení konkrétních prací týkajících se předmětu dotace uvedenému v motivačním formuláři.DALŠÍ ZMĚNY V DOTAČNÍCH TITULECH 1.R a 1.I

ŽÁDOST PODÁVANÁ NA OPŽL ZA VELKÉ PODNIKY MUSÍ NAVÍC OBSAHOVAT:
  • doplnění čestného prohlášení, že poskytnutou dotací nedojde ke zvýšení vnitřní míry návratnosti projektu nad běžnou míru návratnosti uplatňovanou v obdobných projektech – čestné prohlášení budou vyplňovat pouze velké podniky.
ZMĚNA PLATNÁ POUZE PRO DOTAČNÍ PROGRAM 1.I.:
  • podmínkou vybudování kapkové závlahy bude instalace zařízení na měření spotřeby vody – tato podmínka bude kontrolována v rámci kontroly na místě OPŽL SZIF.logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR 2018

23. - 28. srpna Země živitelka 2018 České Budějovice
30. srpna Školení IPO kongresový sál VŠÚO Holovousy s.r.o.

logo  RŮZNÉ


new mos.gif ODHAD SKLIZNĚ k 15. 6. 2018

27.06.2018 - 14:51:04

Sklizně ovoce z plodných produkčních sadů - dle ovocných druhů, odhady jablek a hrušek dle vybraných odrůd.
Zdroj: ÚKZÚZ, SRV/OdTK.mos.gif Minority

26.04.2018 - 15:28:04

V nabídce odkazů »minoritní přípravky« je nové Nařízení ÚKZÚZ o rozšířeném povolení na menšinová použití přípravku TEPPEKI.mos.gif Metodiky pro rok 2018

16.04.2018 - 10:31:44

V nabídce odkazů »Dotace a §« je uvedena nová Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2018.mos.gif Dotace pro rok 2018

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018
na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - prosinec 2017

13.01.2018 - 07:31:08

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.

Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2016. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2017, není-li uvedeno jinak.

Situační a výhledové zprávy jsou v roce 2017 pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu 2018 - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.mos.gif Novela rostlinolékařského zákona - získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

14.12.2017 - 11:16:44
aplikace.jpg, 48kB

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.
mos.gif Ploch ovocných sadů v posledních dvou letech dramaticky ubylo

03.10.2016 - 14:51:08

Tisková zpráva

V současné době je v ČR celková výměra ovocných sadů 14.248 hektarů. Z této výměry je však 6.000 hektarů sadů přestárlých, které by bylo potřeba obměnit v horizontu několika málo let. Za posledních pět let z naší krajiny zmizela už pětina sadů. Jde o plochu ... více v tiskové zprávě OUČR.

mos.gif Informační brožury pro zemědělce

01.09.2015 - 12:49:17

V nabídce "Dotace a § - AEO" jsou odkazy ke stažení k IP ovoce (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Program rozvoje venkova 2014 – 2020) a Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
mos.gif Ovoce 2016

14.12.2017 - 15:15:37

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 pdf.
Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.


mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej soubory ke stažení

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2018

zej 2. pololetí 2018ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a banner_03_vsuo.gif
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
ROK_VENKOVA_2017_RGB.jpg, 146kB logo_AMSP_CR_zakladni.jpg, 704kB Fandime_remeslu_rgb.jpg, 490kB atedcesky.png, 5kB KB+claim.jpg, 29kB