logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


new mos.gif Školení "INTEGROVANÉ PRODUKCE OVOCE"

(Aktualizováno 30. 7. 2020 - 08:00:00)

ÚKZÚZ ve spolupráci s OUČR připravují školení IPO.

Termíny a místa školení:


Registrace na poslední termín školení IPO v Holovousích
(bez omezení počtu osob)
bude spuštěna začátkem listopadu 2020
.

Forma přihlášek - po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte e-mail s potvrzením termínu registrace.

Při zastupování budeme vyžadovat předložení plné moci k zastupování (není nutné ověření)
- zde je ke stažení VZOR PLNÉ MOCI. doc
V případě nejasností kontaktujte Bc. Šafaříkovou (m. 774 616 132).new

UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI 1. R. a 1V.
- POTVRZENÍ ÚKZÚZ

POZOR! AČKOLIV BUDE DOKLÁDAT DOKUMENTY K ŽÁDOSTI 1R. a 1V. AŽ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PROPLACENÍ OD 1.10., JE TŘEBA V PRŮBĚHU VEGETACE (IDEÁLNĚ v této době) KONTAKTOVAT ÚKZÚZ VE VĚCI průzkumu lokality na regulované škodlivé organismy před výsadbou sadu (NA PODZIM PRŮZKUM ÚKZÚZ JIŽ NEVYKONÁ S OHLEDEM NA KONČÍCÍ VEGETACI)

NOVĚ ŽÁDOSTI SMĚŘUJTE CENTRÁLNĚ NA ADRESU:
Ing. Tereza Vandělíková, Odbor terénní inspekce - metodik specialista
Telefon: +420 235 010 324
Mobil: +420 606 719 365
E-mail: Tereza.Vandelikova@ukzuz.cz
Adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha

FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI


logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR 2020


3. září Seminář IPO Praha, budova ÚKZÚZ
8. prosince Seminář IPO Holovousy, konferenční sál

logo  RŮZNÉ


mos.gif ODHAD SKLIZNĚ k 15. 6. 2020

24.06.2020 - 14:11:28

Tisková zpráva – Z prvních zpracovaných odhadů sklizně ovoce evidovaných v Registru sadů ÚKZÚZ vyplývá, že letos na tom budou nejlépe švestky, naopak sklizeň meruněk bude výrazně pod pětiletým průměrem.

Zdroj: ÚKZÚZ.mos.gif INFORMACE K (NE)VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ PRO IP OVOCE

03.06.2020 - 12:20:37

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny
informace k osvědčení o absolvování školení na IP ovoce pdf
a podmínky, za kterých je nutné doložit plnou moc k zastupování podniku na školení.
Aktualizovaný vzor plné moci pro zastupování wordiconmos.gif Platnost Osvědčení o odborné způsobilosti a testování rosičů

06.04.2020 - 07:04:12

Upozorňujeme na informaci, kterou vydal ÚKZÚZ ohledně platnosti Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin a testování aplikační techniky po dobu trvání nouzového stavu. Sdělení přetiskujeme v plném znění.mos.gif Dotace

03.04.2020 - 12:16:47

V nabídce odkazů »Požadavky, zásady« je nová Metodická příručka přímých plateb pro rok 2020 a aktualizované metodiky AEKO pro rok 2020.mos.gif Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

30.03.2020 - 12:08:22

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, PVP (TOP-UP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT s vínem, PUZČ (HRDP i PRV), Lesnictví (HRDP, PRV), Lesnictví 2014 – 2020, LESO-ENVI, Zachování PTHS, Genofond a NATURA 2000 v lesích.mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - prosinec 2019

17.01.2020 - 15:25:37

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.

Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2018. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2019, není-li uvedeno jinak.

Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu 2020 - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.
mos.gif Novela rostlinolékařského zákona - získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

14.12.2017 - 11:16:44
aplikace.jpg, 48kB

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.

mos.gif Ovoce 2016

14.12.2017 - 15:15:37

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 pdf.
Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.


mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2020

zej 2. pololetí 2020ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc
banner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB